Projekty ŠKOLY

Od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2021 realizujeme projekt Projektem k úspěchu - Šablony II., CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0015625, který je financován z prostředků EU – OPVVV.
Naše škola pokračuje v projektu Školní mléko a Ovoce do škol.
Průvodkyně

Kontaktní INFORMACE